Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Finansiering av personal och material i en insats

Samordningsförbunden kan finansiera personal från parterna och material till insatser.

Personal i insatser

Samordningsförbunden kan finansiera personal från parterna som arbetar i insatserna. Storleken på finansieringen är beroende av vilka kostnader parten har för personalen och omfattningen av deltagandet i insatsen. Självkostnadsprincipen bör gälla (ingen vinst).

Det är lämpligt att respektive part får ersättning för de kostnader som är förknippade med den självkostnad som parten har. Eftersom det handlar om olika parter är det naturligt att självkostnaden kan se olika ut. Inför varje överenskommelse är det viktigt att aktuella parter är överens om vilka självkostnader som är aktuella för att kunna genomföra insatsen.

Material i insatser

Det är möjligt för samordningsförbunden att finansiera material, till exempel en symaskin som behövs för att kunna genomföra en insats. Det kan då vara en del av insatsen som har som syfte att få den enskilde tillbaka i arbete.

Däremot ska ett samordningsförbund inte bygga upp en verksamhet eller materiella tillgångar då de enbart ska finansiera insatsen. När en insats är avslutad ska förbundet inte äga och förvara material. Parterna som bedrivit insatsen där materialet ingick ska behålla det. Förbundet ska alltså endast äga tillgångar som förbundets egen personal behöver eller tar del av i sitt arbete.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner