Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Om GDPR

EU:s dataskyddsförordning, General data protection regulation, (GDPR) började gälla den 25 maj 2018 och gäller i alla medlemsländer. Den innebär bl.a. stärkta rättigheter för enskilda individers personuppgifter och ett större krav på egenkontroll för de personuppgiftsansvariga.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner