Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Publicering av personuppgifter på webbplats

Var försiktig med att publicera personuppgifter på webbplatsen. Tala alltid om varför uppgiften publiceras och begär samtycke från den enskilde.

Vid publicering av personuppgifter på myndighets webbplats måste det stå klart vilken rättslig grund som kan åberopas för att publicera uppgifterna. Ibland krävs samtycke från den enskilde, som alltid måste vara dokumenterat, men ibland kan behandlingen ske med stöd av ett allmänt intresse. T.ex. uppgifter och bilder om personer som representerar verksamhetens ledning, för att presentera myndigheten och dess verksamhet. När behandlingen sker med stöd av samtycke så gäller att samtycket alltid kan tas tillbaka.


Tillbaka till till GDPR

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner