Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Utse dataskyddsombud

Alla myndigheter ska utse ett dataskyddsombud. Det gäller också för samordningsförbund. Flera myndigheter kan ha ett gemensamt dataskyddsombud.

Alla myndigheter och offentliga organ är skyldiga att förordna ett dataskyddsombud (DSO) om de behandlar personuppgifter, om än i blygsam omfattning, enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning. Detta gäller även samordningsförbund om förbundet behandlar personuppgifter för egen räkning. Det kan handla om anställda i förbundet, styrelseledamöter etc.

Flera myndigheter kan utse samma person att vara dataskyddsombud.

 

Tillbaka till till GDPR

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner