Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Information till den registrerade

Informationen till den registrerade i samband med att uppgifter samlas in ska innehålla tydlig angivelse av den rättsliga grunden för behandlingen, ändamålet för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer att sparas samt information om var den registrerade kan vända sig med klagomål. Informationen ska vidare vara kortfattad och tydlig.

Den registrerade har rätt att begära ett registerutdrag och begäran ska kunna lämnas elektroniskt och beskedet ska också kunna lämnas elektroniskt. Utdraget ska lämnas kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar kan avgift tas ut. Om begäran inkommer elektroniskt så måste myndigheten vara säker på identiteten hos den som ber om utdraget, vanligtvis görs det med e-signatur. Myndigheten måste då ha en tjänst där denna kan tas emot och läsas. I annat fall måste identiteten styrkas på annat sätt.

Huvudregeln är att den registrerade inte har rätt att få sina uppgifter raderade.

 

Tillbaka till till GDPR

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner