Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Personuppgiftsbiträdes arbetsuppgifter

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och det kan vara aktuellt om samordningsförbund överlåter personaladministrativa uppgifter till annan part. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.

Ett biträde kan vara ett företag som levererat en IT-tjänst till myndigheten, t ex leverantör av ett ärendehanteringssystem eller en telefonväxel, i samband med det avtalet ingår också tjänster som drift och support och lagring för köparens räkning, därvid blir leverantören personuppgiftsbiträde och ett särskilt avtal härom ska tecknas.

Ett personuppgiftsbiträde är den som på uppdrag av en personuppgiftsansvarig myndighet/företag behandlar personuppgifter för dennes räkning. Om personuppgifter lämnas ut från en myndighet till ett företag men mottagaren ska behandla dessa för egen del i sin verksamhet, ska biträdesavtal inte tecknas.

Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna enligt givna instruktioner och riktlinjer från den personuppgiftsansvarige/samordningsförbundet. Biträdet bestämmer således inte själv för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas.

Uppgifter för personuppgiftsbiträden kan vara:

  • Föra register
  • Ansvar vid anlitande av ett underbiträde
  • Utse dataskyddsombud
  • Samarbeta med tillsynsmyndighet
  • Ansvar för att vidta säkerhetsåtgärder
  • Omgående underrätta den personuppgiftsansvarige om personuppgiftsincidenter
  • Bistå den personuppgiftsansvarige

 

Tillbaka till till GDPR

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner