Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Syftet med GDPR

Syftet med lagstiftningen är att skydda enskilda individers personuppgifter när dessa behandlas i förordningens mening. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild individ som är i livet.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018 och gäller i alla medlemsländer. Samtidigt upphörde den svenska personuppgiftslagen (PuL) att gälla. GDPR står för General data protection regulation. Den innebär bl.a. stärkta rättigheter för enskilda individers personuppgifter och ett större krav på egenkontroll för de personuppgiftsansvariga.

GDPR ger vissa bemyndiganden för medlemsländerna att i begränsade delar komplettera förordningen med nationell lagstiftning. I Sverige gäller lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) från den 25 maj 2018. Den speciella registerlagstiftning som tidigare funnits inom olika myndigheters verksamheter, t.ex. inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten, kommer att finnas kvar tills vidare med vissa justeringar.

Se också:

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (dataskyddslagen)

Läs mer om dataskyddsförordningen, GDPR på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida:

Sveriges Kommuner och Regioner (skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner