Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Tvärsektoriella team

Teambaserade arbetssätt där parternas medarbetare utvecklar gemensamma arbetsformer.

Många samordningsförbund finansierar insatser som har team där medarbetare från parterna arbetar tillsammans, ofta i samma lokaler. Fördelen med det är att medarbetarna lättare får en helhetssyn på individens behov och kan sätta in åtgärder som är samplanerade eller koordinerade för att uppnå ett optimalt resultat.

Tvärsektoriella och tvärprofessionella team förutsätter att medarbetarna får möjlighet att utveckla arbetsformer och arbetsmetoder som passar teamet. Varje medarbetare i teamet ingår som en del av en linjeorganisation samtidigt som hen tillhör en organisation som består av medarbetare från andra parter.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner