Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Styrelsen

Styrelsen är samordningsförbundens ledning och är ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen beslutar hur de ska samarbeta och samverka utifrån lokala förutsättningar och behov. 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner