Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Bilda förbund

Ett samordningsförbund bildas av en eller flera kommuner tillsammans med den region, Arbetsförmedling och Försäkringskassa som finns i området.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner