Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbund bildas

Ett samordningsförbund bildas av en eller flera kommuner tillsammans med den region, Arbetsförmedling och Försäkringskassa som finns i området.

Antalet medlemmar i ett samordningsförbund kan vara fyra eller fler. Om flera kommuner ingår som medlemmar så utgör dessa en part. Om flera regioner ingår som medlemmar så utgör dessa en part.

Det finns länsförbund där ett läns samtliga kommuner gått samman och bildat ett gemensamt förbund tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen.

Ett samordningsförbund kan också bildas över regiongränsen. Det innebär att en kommun kan vara med i ett samordningsförbund, utan att tillhöra den region som ingår i samordningsförbundet.

Då är ett samordningsförbund bildat

Förbundet är bildat när alla medlemmar har beslutat om förbundsordningen eller vid en senare vald tidpunkt som angetts i förbundsordningen. Eftersom besluten inte alltid kan fattas samtidigt hos medlemmarna kan det vara lämpligt att medlemmarna fastställer ett gemensamt datum för bildandet av förbundet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner