Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ombilda förbund

Samordningsförbund kan utvidgas om en eller flera kommuner vill ansluta till ett redan befintligt förbund. En sammanslagning av flera förbund kan också bli aktuellt.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner