Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Utvidgning av förbund

Alla medlemmar behöver gemensamt besluta om en ny omarbetad förbundsordning.

Vid en utvidgning av ett befintligt samordningsförbund, till exempel om ytterligare kommuner vill ansluta sig, kan det nuvarande organisationsnumret behållas, men förbundets namn kan behöva bytas så att det matchar kommunerna som ska ingå i förbundet.

Alla medlemmar i förbundet behöver besluta om en ny omarbetad förbundsordning och kan behöva reglera principerna för kommunernas ekonomiska andel. Men andelarna mellan parterna ska inte förändras.

Eftersom det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som förbundet tagit tidigare även för de nya medlemmarna. Nya medlemmar utser ledamöter och ersättare medan befintliga medlemmar inte behöver utse nya.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner