Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Medlem lämnar förbund

Om en förbundsmedlem väljer att gå ur förbundet kan det ske först efter uppsägningstid. Förbundet behöver inte upphöra trots att en medlem väljer att lämna om det finns minst en medlem från varje part kvar i förbundet.

Om en förbundsmedlem vill gå ur förbundet är uppsägningstiden tre år om inte annan uppsägningstid finns inskrivet i förbundsordningen. Detta gäller för kommuner och regioner som är förbundsmedlemmar. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan inte välja att gå ur ett samordningsförbund då det finns inskrivet i myndigheternas förordning med instruktion att de ska träffa överenskommelse med kommun, region samt bedriva finansiell samordning enligt Finsamlagen.

Om det efter utträde finns minst en kommun och minst en region kvar, och samtliga statliga medlemmar kvarstår, får de kvarvarande medlemmarna besluta om att fortsätta förbundets verksamhet. Ett sådant beslut måste fattas innan uppsägningstiden för den utträdande medlemmen har löpt ut.

Vid en förbundsmedlems utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt vad som står i förbundsordningen.

Besluta om ny förbundsordning

Det är också viktigt att de medlemmar som finns kvar i förbundet ser över förbundsordningen. Alla medlemmar i förbundet behöver då besluta om en ny omarbetad förbundsordning och man kan behöva reglera principerna för kommunernas ekonomiska andel. Men andelarna mellan parterna ska inte förändras. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som förbundet tagit tidigare men förbundets namn kan behöva bytas så att det matchar kommunerna som ska ingå i förbundet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner