Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Upphandling

Det kan vara aktuellt att göra upphandling för samordningsförbunden vad gäller inköp av kontorsmaterial, administrativ service, kartläggningar, utvärderingar och informationsinsatser. Genom att medverka i parternas upphandling av leverantörer kan samordningsförbundet avropa varor och tjänster från dem.

För all offentlig verksamhet finns särskilda regler för vad som gäller vid köp av vara eller tjänst. Upphandlingsmyndigheten har bra stöd och vägledningar.

Bestämmelserna om offentlig upphandling blir tillämpliga för ett samordningsförbund, om dessa gör inköp av till exempel kontorsmaterial, om man därvid överskrider beloppsgränserna för direktupphandling. Samordningsorganet bör i enlighet med 6 kap. 2 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling fastställa
riktlinjer för direktupphandling.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/ Länk till annan webbplats.Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner